Článok Svätohubertský pes

 V  prílohe so súhlasom múzea vo Svätom Antone uverejňujeme článok o Svätohubertskom psovi zo Zborníka  múzea vo Svätom Antone ročník XXIV, rok 2020. Prajeme príjmené čítanie

Predbežné skúšky farbiarov

Dňa 09.10.2021 sa uskutočnia predbežné skúšky farbiarov , miesto  Vyšný Hrušov okres Humenné. V prípade záujmu- kontaktná osoba Marián Firko

Špeciálna výstava Bloodhoundov , 19.06.2021 Betliar, rozhodca László Erdos, HU

Špeciálna výstava sa bude konať pri OV Betlilar , vďaka čomu  budete mať možnosť získať  dve ocenenia v jeden deň :)

Prihlasovanie na špeciálnu výstavu bloodhoundov  Betliar bude možné od 26.05.21   na http://onlinedogshows.sk/

Viac informácií na https://www.slovakiadog.sk/ov-betliar-19-6-2021/

Klubová výstava, Donovaly 22.05.2021 rozhodkyňa Voláriková, SK

 S radosťou Vám oznamuje, že naše pozvanie posudzovať klubovú výstavu bloodhoundov prijala  rozhodkyňa pani Linda Voláriková.  Klubovú výstava sa uskutoční 22. 05 2021 na Dovovaloch , s dodržaním  platných epideniologických nariadení.

Usmernenie SKJ k vyhláške MPaRV SR č. 283/2020 Z.z. a nová Smernicu SKJ o registrovanom názve chovu. Uznesenie SKJ k pandemickej sitácií

 V prílohách zverejňujeme usmernenie k vyhláške MPaRV a novú smernicu  SKJ o registrovanom názve chovu ( pred tým chovateľská stanica).

Prezídium SKJ prijalo nové uznesenia v súvislosti s pandemickom situáciou a organizovaním klubových podujatí v nasledovnom znení :

SKJ schvaľuje prenesenie jednej výstavy CAC organizovanej chovateľským klubom do roku 2021, ak v roku 2020 z dôvodov epidemiologických opatrení nesplnil plán výstav organizovaných klubom na r. 2020.

Dočasná zmena podmienok priznanie titulov CIB a CIE

FCI z dôvodu COVID-19 pristúpilo k dočasnému zľavneniu podmienok pre udeľovanie titulov CIB – CIE,

a to nasledovne :

Dočasné zľavnenie podmienok pre priznanie titulu CIB/CIE z dôvodu Covid 19

CIB (pre plemená, ktoré nemajú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu) a CIE (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)

Špeciálna výstava Bloodhoundov , 1.9.2020 zmena miesta BETLIAR!!

Vážení vystavovatelia,

 organizátor  výstavy upozorňuje na zmenu konanie špeciálnej výstavy. Z pôvodného DVORIANKY na zámocký park BETLIAR!! Z tohoho dôvodu je posunutý aj dátum uzávierky na 23.8.2020. V prípade prihlásených psov, ktorích majiteľom zmena nevyhovuje je môžné vrátenie prihlášky a poplatkov.

Klubové predbežné skúšky 2020

Dňa 10.10.2020 sa uskutočnia predbežné skúšky farbiarov , miesto  Vyšný Hrušov okres Humenné. Kontaktná osoba Marián Firko

Klubová výstava, Donovaly 07.06.2020, rozhodca MVDr. Vladimír Piskay, SK

 Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovenku ,  je veľmi pravdepodobné, že Klubová výstava na Donovaloch sa bude môcť uskutočniť, preto pokračujeme s jej prípravou a Vy svojich zverancov  môžete prihlásiť , vyplnením prihlášky a zaslaním na adresu: ivan [dot] richter [at] gmail [dot] com . Platba výstavného poplatku bude možná aj na mieste, bez zmeny jej hodnoty.

 

Klubová výstava, ČR

Český klub bloodhoundov pripravuje klubovú výstavu v termíne 7.6.2020, Sázava. Prihlásenie je možné cez portál dogoffice.cz, alebo zaslaním prohlášky pani Lenke Kopeckej tel .+420728510906. Vzhľadom na situáiu však môže dôjsť k posunu termínu, či zrušeniu výstavy s vátením výstavného poplatku.

Stránky

Subscribe to Front page feed