Klubová výstava, Donovaly 22.05.2021 rozhodkyňa Voláriková, SK

 S radosťou Vám oznamuje, že naše pozvanie posudzovať klubovú výstavu bloodhoundov prijala  rozhodkyňa pani Linda Voláriková.  Klubovú výstavu plánujeme na 22. 05 2021 na Dovovaloch. Veríme, že sa naše plány v tejto neistej dobe aj naplnia. Prihlášky a propozície  budú k dispozícií neskôr.