Chovné jedince

DON ČESTEROV PODHÁJ

Narodený: 05. 04. 2020

Otec : JOLLIER JOKER Spirit of Bloodhound x Matka: ITTA  z Podjeřmanské skály

Výstavy: 4x V1, 1 V2, 4x CAC, 1x R-CAC, 4x CACIB, 1x BOS,  3x BOB

Skúšky: FSMP II.cena, FB III.cena

 DBK A/A, DLK 0/0 

VERDI

Narodený: 12. 05.2019 import z Talianska

Otec: Horvari Edvard x Matka: Nespola

Výstavy: 4xV1, 1x V3, 1x CAJC, 1x BOJ, 3x CAC, 1x CACIB, 1x Res CACIB, 3x BOB

Skúšky: Klubová skúška stopových prác

DBK A/A, DLK A/A

AX KINGS OF ROYALS

Narodený: 06.05.2019

Majiteľ:  Mgr. Matej Borlog

Otec: Aron Raspberry house x Matka: Lara Spirit of Bloodhound

Výstavy: 5x V1, 3x V2, 4x CAC, 3xres CAC, 1x CACIB, 2x Res CACIB, 1x BOS

 Skúšky: PF II.cena 170b

DBK: A/A

MINA II DUBOVÝ HRUNOK

Narodená: 06.09.2019

Otec: Pedro Spirit of Bloodhound x Matka: Iris II Dubový Hrunok

Majiteľ: Ing. Jaroslav Pavelek

Výstavy:  1x V1, 2x VD, 1x CAC, 1x R CACIB

Skúšky: PF II.cena

DBK: B/B

KMETTY-HÁZI KEJSY

Narodená:21.03.2019,

Otec: Argo Rasberry House  x  Matka: Chocolata z Krivoklatskych hvozdu

Majiteľ : Martin Olbert

Výstavy: 7x V1; 2x V2, 1x R CAC, 2x CAC, 1x CACIB, 1x BOS

DBK A/A

Skúšky: PF III.C

 

LARGO DUBOVÝ HRUNOK

Uhynul

Narodený: 20.02.2018

 Majiteľka: Ľudmila Filová

Otec: Jolie s Jocker Spirit of Blooodhound x Matka: Iris II Dubový Hrunok

Výstavy: VD1, 3x V1, 2x CAC, 1x res CACIB

 Skúšky: PF III. cena

DBK C/C

LARA SPIRIT OF BLOODHOUND

Narodená: 05.03. 2015

 Otec: Zeus Famous Alvahant x Matka : Bigi Royal s Bloodhounds

Majiteľka: Zuzana Černeková Marčičiaková

Výstavy: 7x V1, 4x V2; 1x V4; 7x CAC; 2x Res CAC;  1x Res CACIB; 5x CACIB; 1x BOS; 4x BOB

PF III.cena

DBK A/A

JACK II DUBOVÝ HRUNOK

Narodený: 27.04.2017

Otec: Jolie s Joker Spirit of Bloodhound x Matka: Ines II Dubový Hrunok

Majiteľ:  Rastislav Bender

Výstavy: 2x V1, 1xVD2,  1x CAC, 1x CACIB

 Skúšky:  PF III.cena

DBK: A/A

ARON RASPBERRY HOUSE

Narodený: 09.04. 2015

Otec:  " Hagrid" Ermelleky Pasztortuz Hummer  x Matka Gigi-Mei Spirit of Bloodhound

Majiteľka: Zuzana Černeková Marčičiaková

Výstavy: 8x V1,1x VD 1, 3x V3; 8x CAC; 1x Res CAC; 4x CACIB; 3x BOS; 2x BOB

PF III.cena

DBK A/A