KMETTY-HÁZI KEJSY

Narodená:21.03.2019,

Otec: Argo Rasberry House  x  Matka: Chocolata z Krivoklatskych hvozdu

Majiteľ : Martin Olbert

Výstavy: 7x V1; 2x V2, 1x R CAC, 2x CAC, 1x CACIB, 1x BOS

DBK A/A

Skúšky: PF III.C