Usmernenie SPZ pre chovateľov vzhľadom na aktuálnu situáciou s COVID-19

 V prílohe nájdete znenie usmernenia pre chovateľov od SPZ