Plánované akcie pre rok 2016

Klubová výstava bloodhoundov 28.5.2016 Donovaly, rozhodkyňa: Patricia Burunkai, HU

Špeciálna výstava bloodhoundov 1.7.2016 Dvorianky, rozhodca: Aleksander Skrzynski, PL

PF- termín 1.10. 2016, Vyšný Hrušov, okr. Humenné ; viac informácií u p. Mariana Firku