Klubová výstava Donovaly 2014

Dátum: 
03.05.2014
Klubová výstava Svätohubertských psov /Bloodhound/- Donovaly 3.5.2O14
 
PROPOZÍCIE
 
Uzávierka prihlášok : 14.4.2014
 
Program: 8,00 – 9,00 príjem psov
 
 9,30 - 11,00 posudzovanie Rozhodca: Ján Urban
 
Vyplnené prihlášky /samostatne pre každého psa/ s priloženými fotokópiami PP 
 
a potvrdeniamy o zaplatení výstavného poplatku zasielajte na adresu : 
 
Ing.Ivan Richter , Hlavná 18/19 Jarok, PSČ 951 48 . Mobil:O9O3 915 632
 
e-mail ivan [dot] richters [at] gmail [dot] com
 
Bankové spojenie: Č.Ú. 1O57329OO4/1111
 
Pri pladbe bankovým prevodom do správy pre prímateľa uveďte svoje meno pre možnosť 
 
správneho pridelenia pladby.
 
Pri pladbe poštovou poukážkou na účet priložte fotokópiu ústrižku k prihláške.
 
Veterinárne podmienky: každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami.
 
Uzávierka prihlášok: 14.4.2014
 
Po tomto termíne bude možné prihlásiť psa len po dohovore s organizátorom!
 
Upozornenie !
 
Majitelia psov, ktorí ich v minulosti mali prihlásených, nedostavili sa na KV a neuhradili 
 
prihlasovací poplatok, budú na KV 2014 prijatý len po zaplatení minuloročného 
 
a tohtoročného poplatku!
 
V prípade záujmu o bonitáciu psov zabezpečí výbor klubu jej uskutočnenie po ukončení 
 
výstavy. Poplatok za psa pre člena klubu – 10 € , pre nečlena – 30 €, ktorý sa uhrádza na 
 
mieste.
 
Na prípadné stretnutie s Vami sa tešia členovia prípravného výboru Klubu Svätého Huberta.