Klubová výstava, ČR

Český klub bloodhoundov pripravuje klubovú výstavu v termíne 7.6.2020, Sázava. Prihlásenie je možné cez portál dogoffice.cz, alebo zaslaním prohlášky pani Lenke Kopeckej tel .+420728510906. Vzhľadom na situáiu však môže dôjsť k posunu termínu, či zrušeniu výstavy s vátením výstavného poplatku.