Klubová a Špeciálna výstava s PF bloodhoundov 2020

  Milí priatelia, aby ste si vedeli  naplánovať výstavný kalendár, pridávame informácie o čase, mieste a rozhodcovskom zastúpení  na klubovej a špeciálnej  výstavy bloodhoudnov. Propozície a prihlášky budú na sktránke čoskoro .)

Klubová výstava Bloodhoundov, Donovaly  7.6.2020 rozhodca p. Piskay SK

Špeciálna výstava Bloodhoundov, OVP Betliar 1.9.2020- rozhodkyňa p. Frnčová CZ

Klubové PF bloodhoundov, Adidovce, 10.10.2020- organizátor M. Firko