Gratulácia k úspechu

   Dňa 17.9.2016 v Zbečne vyhral medzinárodné fabiarske skúšky s udelením pracovného titulu CACT  

pes Luis Iseb s vodičom Mgr. Rastislavom Bartalom. K tomu krásnemu kynologického úspechu im

obom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie.

Klub Sv. Huberta