Bloodhound na stope

Bloodhounda pre svoje nosové schopnosti a vytrvalosť môžete vidieť ako duriča v loviacej svorke farbiara na stope postrelenej zveri ale aj na stope ľudskej či už športovej (tzv.Clean Boot) alebo pri stopovaní konkrétnej osoby v teréne často na frekventovaných miestach (tzv. Mantrailing).Kým sme v minulosti písali o bloodboundovi len ako o farbiarovi dnes stále viac sa toto plemeno dostáva do povedomia chovateľov ako fenomenálný stopár.

V roku 2010 aj preto Klub Svätého Huberta zastrešujúci chovateľov bloodhoudov prehodnotil svoje stanovy a okrem predbežných farbiarskych (PF) skúšok  ako jednu z podmienok na uchovnenie jedinca, zaradil aj akúkoľvek oficiálnu skúšku stopovania. Práve požiadavka robiť len PF skúšky často odrádzala záujemcov nie poľovníkov, od kúpy tohto plemena.

Týmto článkom by sme chceli podnietiť záujem širokej chovateľskej verejnosti o toto plemeno a ponúknuť možnosť vyžitia sa celej rodiny na spoločných tréningoch bez nutnosti vlastniť poľovný lístok , byť členom nejakého poľovného združenia a po absolvovaní niektorej zo spomínaných stopových skúšok uchovniť psa či suku.

Je nutné zdôrazniť že bloodhound je predovšetkým najlepší stopár a tak ako je schopný neomylne sledovať poranenú zver tak  neomylne sleduje stopy nezvestných ľudí.

Nechcem uvádzať oficiálne charakteristiky tohto plemena ale priblížim Vám ho slovami chovateľov. Skôr však niečo o histórii vzniku bloodhoudov.Je to najstaršie plemeno poľovných psov a jeho krv koluje v žilách takmer všetkých plemien u ktorých hrá dobrý čuch hlavnú úlohu. Jeho pôvodný názov Chien de St. Hubert - pes svätého Huberta sa ešte aj dnes používa vo francúzsky hovoriacich krajinách. Z niekoľkých teórií najpravde - podobnejšia je tá ktorá datuje jeho vznik do 7.storočia kedy v oblasti Arden ,dnes územie Belgicka, mnísi opátstva sv.Huberta poľovali s duričmi veľkého vzrastu. Tieto robustné psy vynikali vytrvalosťou pri love diviačej zveri. Mnísi darovali niekoľko párov týchto psov kráľom a šľachticom. Takto sa v 11.storočí za vlády Viliama Dobyvateľa dostali do Anglicka.Tu sa začali krížiť s podobným typom psov ktoré boli bielej farby, takzvaný Talbot. Pravdepodobne sa aj preto ešte dnes u bloodhoundou objavujú biele škvrny najčastejšie na labkách a na hrudi. Prvé zmienky o týchto psoch pod názvom bloodhound , čo znamená plnokrvný lovecký pes sa v anglickej literatúre objavujú od polovice 14.storočia. Z toho vyplýva, že jeho názov nemá nič spoločné s túžbou po krvi ani so záľubou hľadať postrelenú zver.

Vycvičiť bloodhounda je veľmi obtiažne. Aj základným povelom ktoré ste mu trpezlivo vštepovali do hlavy sa tento „samorast“ pri prvej príležitosti vyhne. Proste to nieje vlčiak ani labrador. Inak je to kľudný rozvážny pes mierumilovný k všetkému živému hlavne k členom svorky teda k Vašej, jeho rodine. Na jeho obranu treba povedať že práve tvrdohlavosť je pri práci na ktorú bol po stáročia vychovávaný – stopovanie -  obrovskou výhodou. Ak je presvedčený že má správny smer je takmer neodvolateľný, s nesmiernou túžbou prácu dokončiť. Bloodhounda netreba cvičiť stopovať, túto vlastnosť má v sebe zakódovanú na čo má aj prispôsobený veľký a široký nos. Pri výcviku sa kladie dôraz na spoluprácu psovod – pes. Pokiaľ majiteľ psa pochopí jeho povahu a správne využije jeho vlastnosti a schopnosti, je táto dvojica na najlepšej ceste za úspechom či už na stope poľovnej zveri alebo ľudskej.

Bloodhounda v amerike ale aj v niektorých európskych štátoch využívajú všetky zložky polície, profesionálni ale aj dobrovoľní záchranári. Je to jedinečný pes, ktorého označenie páchateľa sa v niektorých krajinách uznáva ako usvedčujúci na súde. Trénovaný jedinec dokáže niekoľko kilometrovú a niekoľko dní starú stopu sám sledovať a vyhodnocovať. Vzhľadom na vysoké nohy a hlboký hrudník je vytrvalým bežcom. Je to mohutné plemeno. Psi dosahujú v kohútiku 70 aj viec centimetrov s dlhými na hlave nízko nasadenými ušami, voľnou kožou, tvoriacou na lícach vrásky a krátkou hladkou srsťou. Sfarbenie hnedé s čiernym sedlom až tzv. plášťom, ale aj čisto žlté zriedkavo pečeňovo červené. Má majestátnu mohutnú hlavu s typickým hrboľom na zátylku. Silný, primerane dlhý krk s výrazným lalokom umožňuje, že bloodhound nesie počas celej práce na stope nos nízko pri zemi.

Napriek impozantnému vzhľadu a aj keď chovatelia s chovnými jedincami majú absolvované farbiarske skúšky sa toto plemeno neteší veľkej priazni poľovníkov. Pravdepodobne pre jeho veľký vzrast a svojráznu povahu pri výcviku.

S postupným prenikaním informácií a praktickými ukážkami výcviku bloodhoudov na ľudskej stope sa otvárajú nové obzory, nie len v rozšírení chovu tohto plemena, ale aj v jeho praktickom využití. Klub Svätého Huberta na Slovensku sa teší na stretnutia pri spoločných tréningoch s novými majiteľmi stopovacích mágov – Bloodhoudov.